Δευτέρα, 20 Απριλίου 2009

"Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. "
Υποβολή Αιτήσεων - Προθεσμίες:
Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνω ότι από 15.04.2009 έως και 06.05.2009 , γίνονται οι αιτήσεις αποσπάσεων
από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το επόμενο διδακτικό έτος 2009 – 2010 .
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αποσπασθούν για το διδακτικό έτος 2009 – 2010, να υποβάλουν αίτηση, μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων, στο πλησιέστερο Γραφείο (ή Γραφείο Ε.Ε) ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .
Οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται μόνο μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών (Διευθύνσεις ή Γραφεία Πρωτοβάθμιας ) και όχι απευθείας στο Υπουργείο.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση μέχρι και για πέντε Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου