Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3865/2010

Του Γιάννη Μπαλάγκα 
ειδικού συνεργάτη της ΔΟΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ