Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό.


   Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού και τους θέτουμε στη διάθεση των οικείων Συντονιστών Εκπ/σης και του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο. Δ. Γερμανίας για αποσπώμενους στη Γερμανία, προκειμένου να τοποθετηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Οι κατωτέρω, με εξαίρεση τους αναφερόμενους στην παράγραφο II της παρούσας, αποσπώνται για τρία συνεχή σχολικά έτη (2011–2012, 2012-2013 έως και 2013–2014) με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και με το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα των ιδίων και των προστατευομένων μελών των οικογενειών τους (εφόσον δεν τους έχει καταβληθεί κατά το παρελθόν)
ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ
Τρέξε ΣΟΥΛΑ...