Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ .....Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015

Εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας  και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για μετάθεση, θα υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, από 23 Απριλίου έως και 2 Μαΐου 2014.  
ΠΡΟΣΟΧΗ Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις περιπτώσεις μεταθέσεων, εκτός από την κατηγορία των «αμοιβαίων», για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το νομικό πλαίσιο των μεταθέσεων του προηγούμενου έτους.