Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Τα πάνω-κάτω στα σχολεία: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Οριστική κατάργηση αξιολόγησης εκπαιδευτικών – Τέλος οι σχολικοί σύμβουλοι και τα Κέντρα Διάγνωσης και υποστήριξης ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών

Τέλος στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει το Σχέδιο Νόμου που κατέθεσε στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, παρά τις υποδείξεις του ΟΟΣΑ μόλις λίγες ημέρες πριν για αξιολόγηση.

Με το Σχέδιο Νόμου καταργούνται οι σχολικοί σύμβουλοι, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και οι Αθλητικές Ακαδημίες, ενώ δημιουργούνται θέσεις όπως υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.).

Το Σχέδιο Νόμου με τον τίτλο «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει αλλαγές σε όλη τη Διοίκηση της εκπαίδευσης. Ενώ η όποια , αξιολόγηση αφορά μόνο σε στελέχη εκπαίδευσης και την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, εξαιρώντας αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα, δηλαδή την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Εκτός από την αξιολόγηση που προτείνει ο ΟΟΣα το υπουργείο δεν ευονοεί τις διευρυμένες αρμοδιότητες στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, που προτείνει ο Οργανισμός αλλά με το Σχέδιο Νόμου ενισχύεται ο ρόλος του Συλλόγου των Διδασκόντων.
Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Διδασκόντων θα πρέπει τουλάχιστον τρεις φορές, στην έναρξη, στη μέση και στη λήξη του διδακτικού έτους, να αναλαμβάνει την ευθύνη να προγραμματίζει συλλογικά και να αποτιμά το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο σχολείο. Ο Σύλλογος θα έχει επίσης την ευθύνη να εντοπίζει τα σημεία υπεροχής, τα προβλήματα και τις αδυναμίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση δράσεων και να αποτιμά το συνολικό εκπαιδευτικό έργο, εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν, αναδιατυπώνοντας ή/και αναπλαισιώνοντας τους στόχους του αρχικού εκπαιδευτικού προγραμματισμού.

Επίσης προβλέπεται η δημιουργία Κέντρων για τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), στα οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου καταθέτει τον συλλογικό προγραμματισμό του και την αποτίμηση του διδακτικού έργου του.
Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των Π.Ε.Κ.Ε.Σ, που επιλέγονται από Περιφερειακά Συμβούλια, θα λειτουργούν υποστηρικτικά, παρέχοντας «εργαλεία» στήριξης στον Σύλλογο Διδασκόντων και στο τέλος του διδακτικού έτους θα συντάσσουν εκθέσεις προς κάθε σχολείο για την βελτίωση στους τομείς που χρειάζεται, προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις, πρωτοβουλίες και επιμορφώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη νέα σχολική χρονιά.
Επίσης τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), θα συνδράμουν -ως υποστηρικτική και συμβουλευτική δομή- στο έργο των εκπαιδευτικών και στις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:
Επιλογή στελεχών και αξιολόγησή τους. Καθιερώνεται νέο σύστημα επιλογής στελεχών στο οποίο θα λαμβάνονται μεν υπόψη τα πτυχία και τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, αλλά στην ουσία θα μοριοδοτείται η αρχαιότητα και ειδικά στη διδασκαλία. Οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, θα επιλέγονται με 3ετή θητεία, από Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής στο οποίο προΐσταται πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Επιλογής θα απαρτίζεται από 7 μέλη και θα προεδρεύει σε αυτό ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ.
Συμμετέχουν: ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, δύο μέλη ΔΕΠ (διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό), ένας εκπρόσωπος του υπουργείου (που είναι ένας από τους γενικούς διευθυντές του) και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών. Το σύστημα αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης θα είναι αντίστοιχο ως προς τις γενικές αρχές και τις βασικές ρυθμίσεις με το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

– Κατάργηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Καταργείται το ΠΔ 152/2013 για το οποίο το υπουργείο Παιδείας κρίνει ότι «προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων καθώς διαπνέονταν από ανορθολογικές προβλέψεις». Το υπουργείου Παιδείας κρίνει ότι μόνο τα στελέχη της εκπαίδευσης πρέπει να αξιολογούνται και όχι οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί και μάλιστα χαρακτηρίζει την αξιολόγηση τους «τιμωρητική».

– Σύλλογοι διδασκόντων. Δίνεται μεγαλύτερη εξουσία σε θέματα διοίκησης στους εκπαιδευτικούς. Οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου ενισχύονται, καθώς τουλάχιστον τρεις φορές, στην έναρξη, στη μέση και στη λήξη του διδακτικού έτους, αναλαμβάνει την ευθύνη να προγραμματίζει συλλογικά και να αποτιμά το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο σχολείο. Ο Σύλλογος «εντοπίζει τα σημεία υπεροχής, τα προβλήματα και τις αδυναμίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση δράσεων και αποτιμά το συνολικό εκπαιδευτικό έργο, εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν, αναδιατυπώνοντας ή/και αναπλαισιώνοντας τους στόχους του αρχικού εκπαιδευτικού προγραμματισμού».
https://www.protothema.gr/

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Επιφανείς ξένοι μιλούν για την Ελληνική γλώσσα

Επιφανείς ξένοι μιλούν για την Ελληνική γλώσσα

Επιφανείς ξένοι μιλούν για την Ελληνική γλώσσα

Επιφανείς ξένοι μιλούν για την Ελληνική γλώσσα

Επιφανείς ξένοι μιλούν για την Ελληνική γλώσσα

Επιφανείς ξένοι μιλούν για την Ελληνική γλώσσα

Επιφανείς ξένοι μιλούν για την Ελληνική γλώσσα

Επιφανείς ξένοι μιλούν για την Ελληνική γλώσσα

Επιφανείς ξένοι μιλούν για την Ελληνική γλώσσα

Επιφανείς ξένοι μιλούν για την Ελληνική γλώσσα

Επιφανείς ξένοι μιλούν για την Ελληνική γλώσσα

Επιφανείς ξένοι μιλούν για την Ελληνική γλώσσα

Επιφανείς ξένοι μιλούν για την Ελληνική γλώσσα

Επιφανείς ξένοι μιλούν για την Ελληνική γλώσσα

Επιφανείς ξένοι μιλούν για την Ελληνική γλώσσα

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Χριστούγεννα 2017

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, εύχομαι σε όλους ΄΄Καλά Χριστούγεννα΄΄ και το 2018 να είναι για όλους μας μια δημιουργική χρονιά με πολλά χαμόγελα και ευτυχισμένες στιγμές.


Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπ/κών 2017-2018

Ανάρτηση εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2017-2018.
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2017-18.pdf)egkyklios_metatheseon_2017_2018[Εγκύκλιος μεταθέσεων 2017-2018]1073 kB07-11-2017 09:43

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Στον παρακάτω σύνδεσμο  οι νέοι Διεθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Εκλογές εκπ/κών Π. Ε. 25ης Μαΐου 2017

Πίνακας εκλεγέντων για τακτικά μέλη για ανάδειξη του νέου Δ.Σ του συλλόγου Α/θμιας Εκπ/σης ΠΕ Κοζάνης

Για Διοκητικό Συμβούλιο
ΠΑΡΑΤΑΞΗ
1.ΚΩΤΟΥΛΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
2.ΔΟΥΓΑΛΗ  ΕΛΕΝΗ
ΔΗ.ΣΥ
3.ΒΙΛΔΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
4.ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ
5.ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ
6.ΒΕΛΩΝΗΣ  ΘΩΜΑΣ
Δ.Α.Κ.Ε
7.ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ.Α.Κ.Ε
8.ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑ  ΕΛΕΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
9.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΕΞ.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Για  Εξελ. Επιτροπή
Για  Ε.Ε
1.ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ  ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗ.ΣΥ
2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ
3.ΓΑΓΑΛΗΣ  ΗΛΙΑΣ
Δ.Α.Κ.Ε
                                              
Aντιπρόσωποι    για  την   Γενική  Συνέλευση της  ΔΟΕ
1.ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ  ΟΥΡΑΝΙΑ
2. ΚΩΤΟΥΛΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗ.ΣΥ
3.ΒΕΛΩΝΗΣ  ΘΩΜΑΣ
4. ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ.Α.Κ.Ε
5. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ)

Υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης 4.844 αιτήσεις. Ικανοποιήθηκαν 528 (ποσοστό 10,90 %). Για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ οι αιτήσεις ανήλθαν σε 181 και ικανοποιήθηκαν 102 (ποσοστό 56,35 %).
Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2017.
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 4.844. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 528  (ποσοστό 10,90 %). Για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ οι αιτήσεις ανήλθαν σε 181 και ικανοποιήθηκαν 102 (ποσοστό 56,35 %).
Για να δείτε τα ονόματα πατήστε αντίστοιχα παρακάτω:

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Βασίλης Παληγιάννης: Έως την Παρασκευή ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ


Σύμφωνα με τον αιρετό Β.Παληγιάννη οι ανακοινώσεις για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. θα ανακοινωθούν έως την Παρασκευή, με μεγάλη πιθανότητα να ανακοινωθούν μία μέρα νωρίτερα (Πέμπτη) Στις 24 – 25/4 συζητήθηκαν οι αιτήσεις μεταθέσεων σε: 
1) Αιτήσεις μετάθεσης σε Πειραματικά σχολεία
2) Αμοιβαίες αιτήσεις μεταθέσεων
3) Αιτήσεις μεταθέσεων ειδικής κατηγορίας (ασθένειες, πολύτεκνοι)
4) Αιτήσεις ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΚΕ.Δ.Δ.Υ) Ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος διαδικασίας των μεταθέσεων και αναμένεται να ανακοινωθούν οι μεταθέσεις (όλων των κατηγοριών) την Πέμπτη, το αργότερο την Παρασκευή. Για πρώτη φορά ίσως η ολοκλήρωση των μεταθέσεων θα πραγματοποιηθεί χωρίς την απόφαση των μεταβολών των σχολικών μονάδων (καταργήσεις – προαγωγές).
Β. Παληγιάννης 

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

9 μεγάλες ανατροπές σε Πανελλήνιες και Γ' Λυκείου - Θα ισχύσουν από φέτος [λίστα]

Σε εννέα μεγάλες αλλαγές για την Γ' Λυκείου και τις Πανελλαδικές εξετάσεις έχει προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας.
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο οι εννέα αλλαγές έχουν ως εξής:
1. Για πρώτη φορά θα προηγηθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις των πανελλαδικών
2. Οι πανελλαδικές θα διεξαχθούν τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου με «διάλλειμμα», δηλαδή, περίπου 10 ημερών από τις ενδοσχολίες για τους υποψηφίους
3. Καταργούνται οι επαναληπτικές πανελλαδικές προκειμένου να αντιμετωπιστεί και το φαινόμενο «τραβηγμένων από τα μαλλιά» περιπτώσεων υποψηφίων που δηλώνουν ασθένεια για να κερδίσουν επιπλέον ημέρες διαβάσματος
4. Οι επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις θα διεξάγονται τον Ιούνιο αντί του Σεπτεμβρίου
5. Τρεις περίοδοι εξετάσεων για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της Γ΄ Λυκείου. Για τους πρώτους είναι Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο, για τους δεύτερους είναι Μάιος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος
6. Οριστική θεσμοθέτηση της κατηγορίας του 10% με δυνατότητα στους υποψηφίους να διατηρήσουν το βαθμό τους από τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές και να τον χρησιμοποιήσουν τα επόμενα δύο χρόνια για τη συμμετοχή τους στην κατηγορία του 10% με εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις.
7. Για την κατηγορία του 5% για υποψήφιους με σοβαρές παθήσεις για φέτος θα ενταχθούν όσοι συμπεριλαμβάνονται τόσο στην προηγούμενη λίστα όσο και στην καινούργια
8. Νέα Μηχανογραφικά Δελτία. Ιδιαίτερα ευνοημένοι οι υποψήφιοι του 2ου, 3ου και 5ου επιστημονικού πεδίου
9. Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η είσοδος των υποψηφίων από Επαγγελματικά Λύκεια που συμμετέχουν στις πανελλαδικές σε πανεπιστήμια με ποσοστό 1%
.

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συναδέλφισσες,-οι,
Σχετικά με την αλλαγή στο τρόπο εξαγοράς των πλασματικών ετών στο Δημόσιο, για δική σας ενημέρωση σας αναφέρω τα εξής:
H αναγνώριση πλασματικών χρόνων έχει νόημα να γίνει για τους/τις συναδέλφους/ισσες που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) με την αναγνώριση πλασματικού χρόνου μέσα στη μεταβατική περίοδο (2010-2012).
Δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εάν το ποσό εξαγοράς που θα απαιτηθεί για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου, εάν θα αναλογεί στο συνολικό κόστος των εισφορών (ήτοι 20%) από 1/1/2017, ή εάν θα περιορίζεται στην εισφορά του εργαζόμενου (άρα 6,67).
Η πληροφόρηση που είχε η νομική σύμβουλος της ΔΟΕ κ.Τσίπρα από το ΓΛΚ, αναφέρει ότι ο ασφαλισμένος θα καταβάλει το σύνολο της εισφοράς για κάθε μήνα που αναγνωρίζει.
Από 1/1/2017 εφαρμόζεται η νομοθεσία του ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής ασφάλισης) με ελλείμματα-μαμούθ το 2017 και αυξάνεται το κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών για τους δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι όσοι επιθυμούν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη είναι συμφέρουσα επιλογή να προχωρήσουν σε σχετική αίτηση αμέσως και μέχρι 31-12-2016, καθώς το κόστος εξαγοράς παραμένει στα παλαιά επίπεδα, ήτοι στο 6,67% των συντάξιμων αποδοχών. Από 1/1/2017 το κόστος εξαγοράς θα είναι και για το δημόσιο στο 20% επί των συντάξιμων αποδοχών.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982
• Δυνατότητα εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας, η οποία υπολογίζεται στη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης και στον υπολογισμό της, ανεξάρτητα έτους θεμελίωσης.
• Δυνατότητα εξαγοράς των πλασματικών χρόνων του Ν. 3865/2010 (σπουδές, παιδιά, κλπ). Αναγνώριση ετών ασφάλισης των ασφαλισμένων μετά την 1/1/1983. Η εξαγορά είναι 6,67% επί του συντάξιμου μισθού που καθορίζεται από τον βασικό μισθό (31/10/2011) + 140,80€ Χ 6,67%. Οι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ γίνονται οποτεδήποτε με αναδρομικότητα στο έτος θεμελίωσης. 
Παράδειγμα: Εάν ασφαλισμένος αναγνωρίσει χρόνο στρατιωτικής θητείας 2 έτη το έτος 2013 και διαθέτει 23 έτη υπηρεσίας το έτος 2010, το δικαίωμα της θεμελίωσης κατοχυρώνεται το έτος 2010 (23+2). Αναγνωρίσεις γίνονται και μετά τη συνταξιοδότηση. Οι αιτήσεις εξετάζονται κατά την συνταξιοδότηση.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ
έως 31-12-1982 στο Δημόσιο
• Οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν έως 31-12-1982 ή έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας έστω 1 ημέρα απασχόλησης στο Δημόσιο, ο χρόνος ασφάλισης που έχουν στον Ιδιωτικό τομέα αναγνωρίζεται με 6,67% επί του Συντάξιμου μισθού [Β.Μ. (31-10-2011) + 140,80]. Σε αυτή την κατηγορία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Τα έτη υπηρεσίας με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ, θεωρούνται συντάξιμη υπηρεσία από το Γ.Λ.Κ. χωρίς εξαγορά.
Αναγνωρίζονται για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης και τον υπολογισμό της σύνταξης
• Η στρατιωτική θητεία
• Τα παιδιά (1 για το πρώτο και 2 για το κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο). Ο χρόνος των παιδιών εξαγοράζεται με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει δεκαπέντε (15) έτη πραγματική δημόσια υπηρεσία. Η αναγνώριση των παιδιών επιτρέπεται σε όσους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2010 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης. Εάν ο ασφαλισμένος θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης έως 31-12-2010, με την αναγνώριση του Στρατού έχει τη δυνατότητα απόσυρσης της αίτησης αναγνώρισης του στρατού, για να φέρει τη θεμελίωση το έτος 2011 (άντρας με ανήλικο παιδί). Οι αναγνωρίσεις Στρατού και Παιδιών μπορούν να φέρουν την αναγνώριση 31-12-2010. Αναγνώριση παιδιών γίνεται για τόσο χρόνο όσος υπολείπεται ώστε 31-12-2010 να συμπληρωθεί η 25ετία ή 20ετία για τρίτεκνες γυναίκες. Οι άντρες τρίτεκνοι μπορούν να εξαγοράσουν τα έτη ασφάλισης από τα παιδιά κατ’ εξαίρεση, ανεξάρτητα του έτους θεμελίωσης.
ΑΛΛΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ
Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 1-1-2011 και μετά, θεωρείται συντάξιμος χρόνος και μπορεί να εξαγοραστεί:
• Ο χρόνος σπουδών μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών. Αναγνωρίζεται ένα πτυχίο και όσα χρόνια προβλέπει ο Οργανισμός ή η Νομοθεσία λειτουργίας της Σχολής.
Η αναγνώριση του Στρατού, των παιδιών και των σπουδών, γίνεται με 6,67% επί του συντάξιμου μισθού [βασικός (31-10-2011) + 140,80].
• Ο χρόνος άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας μέχρι 6 ετών με την προϋπόθεση καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών (ΒΜ 31-10-2011 +140,80 Χ 6,67%)
• Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας
Ο χρόνος που αναγνωρίζεται για σπουδές, στρατό, άνευ αποδοχών και ανατροφή παιδιού, καθορίζεται:
• Σε 4 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2011
• Σε 5 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2012
• Σε 6 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2013
• Σε 7 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2014
Στον περιορισμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος αναγνώρισης των παιδιών.
ΟΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ (πριν ή κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης ή και μετά τη συνταξιοδότηση).
Η ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ θεωρείται ότι γίνεται την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας.
Η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων δεν έχει καταληκτική ημερομηνία. Μπορεί να γίνει όποιο έτος επιθυμεί ο ασφαλισμένος. Γυρίζει στο έτος στο οποίο αθροίζοντας έτη υπηρεσίας και έτη αναγνώρισης, θεμελιώνεται το δικαίωμα σύνταξης (25ετία ή 20ετία στις τρίτεκνες γυναίκες κλπ).
Η εξέταση του αιτήματος αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης από το ΓΛΚ γίνεται κατά τη συνταξιοδότηση. Κατοχυρώνεται όμως το ύψος των κρατήσεων, τον χρόνο υποβολής της αίτησης (όμως αυτή τη στιγμή επειδή οι συντάξιμες αποδοχές είναι παγωμένες δεν επέρχεται μεταβολή στις κρατήσεις).
Οι αναγνωρίσεις χρόνου υπηρεσίας πρέπει να γίνονται με γνώση των ορίων ηλικίας και του έτους θεμελίωσης, γιατί μπορεί να προσθέτει και όχι να αφαιρεί χρόνια. Μπορεί να γίνει αποποίηση του συνόλου των ετών ασφάλισης άλλου φορέα Κύριας Σύνταξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
• Για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης εξαγοράζονται ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (π.χ. σπουδές) ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΠΑΙΔΙΩΝ εάν η θεμελίωση επέρχεται μετά την 1-1-2011
• Απαιτείται προσοχή με τους χρόνους εξαγοράς. Εάν κάποιος ευνοείται η θεμελίωση να είναι μετά την 1-1-2011 και όχι μέχρι 31-12-2010, δεν πρέπει να εξαγοράσει χρόνο ώστε 31-12-2010 να συμπληρώσει 25ετία.
• Επίσης μπορεί να αποποιηθεί το χρόνο ασφάλισης που διαθέτει στον ιδιωτικό τομέα και να μην τον εμφανίσει στο ΓΛΚ.
Η ανάκληση της πράξεως αναγνώρισης επιτρέπεται μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης και όχι την κατάθεση της αίτησης.
                                                                                   Άρης Βαλατίδης