Σάββατο, 11 Απριλίου 2009

Καραγιάννης Θωμάς
Αιρετός ΚΥΣΠΕ
Tηλ:6974750406
Email Thkaragian@sch.gr


Αθήνα 8/4/09
ΠΡΟΣ Τους συναδέλφους Εκπαιδευτικούς


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αποτελέσματα μετεκπαίδευσης
Όπως με ενημέρωσαν, από την αρμόδια Διεύθυνση, τα αποτελέσματα των εξετάσεων για εισαγωγή στα Διδασκαλεία θα ανακοινωθούν μετά τις διακοπές του Πάσχα (τέλη Απριλίου).
Ευκαιριακά σας γνωρίζω ότι συμμετείχαν στις εξετάσεις 1100 συνάδελφοι και θα μετεκπαιδευτούν την επόμενη 2ετία 745.

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών
Το ΚΥΣΠΕ πέντε φορές ασχολήθηκε, μετά την 10η Οκτωβρίου 2008, με αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους για λόγους υγείας – οικογενειακούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Νόμος 3687/08).
Η τελευταία συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 17/3/09, οπότε οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, σύμφωνα με την «επικρατούσα παράδοση», εκτιμώ ότι θα αποδεσμευτούν γύρω στις 15/5/09. Συνεπώς όσοι θα υποβάλουν αίτηση παραίτησης τώρα, κρίνω, ότι θα είναι άνευ αντικειμένου, καθότι εκτιμώ ότι θα αποδεσμευτούν με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους δηλ. 21/6/2009, οπότε οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, ας εκτιμήσουν την άποψή μου.
Υπόψη, ότι μέχρι σήμερα, αιτήσεις παραίτησης που συζητήθηκαν στο ΚΥΣΠΕ στις 4/2/09, έχουν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ την 1/4/09, μετά από παρέλευση 2 μηνών, (αυτό σημαίνει εκσυγχρονισμός της διοίκησης!!!). Συνολικά μέχρι τώρα κατά τις πέντε συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ, έγιναν αποδεκτές 80 αιτήσεις παραίτησης δασκάλων και 20 αιτήσεις παραίτησης Νηπιαγωγών, φυσικά για λόγους υγείας – οικογενειακούς.
Διορισμοί εκπαιδευτικών
Σε επόμενο ενημερωτικό δελτίο θα αναφερθώ λεπτομερώς. Εξάλλου εκτιμώ ότι είναι νωρίς, καθότι τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ θα ανακοινωθούν μάλλον τον Ιούνιο, οπότε, θα έχουμε και καθυστέρηση στους επικείμενους διορισμούς, κατά την προσφιλή πάντα τακτική του ΥΠΕΠΘ, παρά τα όσα διαδίδουν και υπόσχονται.

Καραγιάννης Θωμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου