Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι καλούνται να υποβάλουν αίτηση διορισμού για το σχολικό έτος 2009-2010, από 06-08-2009 έως και 11-08-2009 μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν, οι εκπαιδευτικοί κλάδου:

- ΠΕ60 Νηπιαγωγοί

οι οποίοι περιλαμβάνονται:

(α) στον πίνακα του 30μήνου,

(β) στον πίνακα του 24μήνου,

(γ) στον ενιαίο πίνακα διορισμών και έχουν τουλάχιστον 17 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας και

(δ)

στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (3Π/2008 Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 555/20-07-2009 ΦΕΚ τ. Γ΄.

- ΠΕ70 Δάσκαλοι

οι οποίοι περιλαμβάνονται:

(α) στον πίνακα του 30μήνου,

(β) στον πίνακα του 24μήνου,

(γ) στον ενιαίο πίνακα διορισμών και έχουν τουλάχιστον 9 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας και

(δ)

στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (2Π/2008 Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 571/23-07-2009 ΦΕΚ τ. Γ΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου