Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

ΝΕΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

http://www.esos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2594&Itemid=64
       Οι συσταθείσες με την υπ’ αριθμ. 98521α/Δ4/18.8.2009 (Φ.Ε.Κ. 1708 τ.Β΄/18.8.2008) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών οργανικές θέσεις, Νηπιαγωγών στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία καθώς επίσης και εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
1 Νηπιαγωγείο Πλατανορρεύματος 1
2 19ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης 1
3 18ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας 1
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ Π.Ε. 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Δημοτικό Σχολείο Ακρινής 1
Οι παραπάνω οργανικές θέσεις θα στελεχωθούν το καλοκαίρι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου