Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

ΘΕΜΑ: «Αμοιβή και προϋπηρεσία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κατά τις ημέρες μη λειτουργίας των σχολείων λόγω της νέας γρίπης Α (Η1Ν1)»

Επειδή έχουν υποβληθεί ερωτήματα σχετικά με την καταβολή της αμοιβής των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 145207/Γ1/23-11-2009 εγκύκλιο του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, διακόπτεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας λόγω της νέας γρίπης, σας γνωρίζουμε ότι οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δικαιούνται της οριζόμενης ωριαίας αποζημίωσης, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας τους, καθώς και της αντίστοιχης προϋπηρεσίας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου