Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409
FAX: 210 3442287 

Αθήνα, 02 / 02 / 2010
                                                         ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
συνεδρίασε σήμερα, 02 – 02 – 2010, το ΚΥΣΠΕ με τη νέα σύνθεσή του με τα παρακάτω θέματα:
1.Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Είχαν υποβληθεί 39 αιτήσεις εκπαιδευτικών (30 ΠΕ70, 7 ΠΕ60, 2 ΠΕ06) για παραίτηση από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Το ΚΥΣΠΕ έκανε δεκτές τις 33 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
2.Αποσπάσεις εκπαιδευτικών
Το ΚΥΣΠΕ εξέτασε 52 νέες αιτήσεις και επανεξετάσεις, 8 τροποποιήσεις απόσπασης και 4 ανακλήσεις. Οι περισσότερες από τις παραπάνω αιτήσεις εκκρεμούσαν με ευθύνη της υπηρεσίας, από τις αρχές της σχολικής χρονιάς. Δυστυχώς, η εισήγηση της υπηρεσίας ήταν αρνητική ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών, με το σκεπτικό ότι υπάρχει πρόβλημα κάλυψης των κενών που θα δημιουργηθούν λόγω έλλειψης πιστώσεων και το ότι χρονικά βρισκόμαστε στην επεξεργασία των αιτήσεων μετάθεσης.
Θετικά εισηγήθηκε μόνο για 2 αιτήσεις συζύγων στρατιωτικών.
Το ΚΥΣΠΕ εισηγήθηκε την ικανοποίηση ακόμη 3 αιτήσεων αφού έλαβε υπόψη του ότι δε θα δημιουργηθούν προβλήματα από τις μετακινήσεις των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών.
3. Το ΚΥΣΠΕ εισηγήθηκε θετικά την ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού από το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, τη χορήγηση επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών σε Διευθυντή Εκπαίδευσης και την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντή Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας.
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου