Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ – Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων».
     Σας αποστέλλουμε τις κενές οργανικές θέσεις Σχολικών Μονάδων του Νομού Κοζάνης που προσδιορίστηκαν με την αριθ. 09/06-05-2010 πράξη του ΠΥΣΠΕ Ν.Κοζάνης και παρακαλούμε να ενημερωθεί ενυπόγραφα το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολείου σας.
          Δικαίωμα υποβολής δήλωσης προτίμησης για μετάθεση και τοποθέτηση έχουν οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν σχετική αίτηση το Νοέμβριο του 2009 και υπηρετούν μόνιμα στο Νομό ή βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ  (και οι Νεοδιόριστοι), καθώς και όσοι έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ  Κοζάνης. Οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν δήλωση προτίμησης στα Γραφεία από  10-05-2010 έως και 18-05-2010.
   Στη δήλωση επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Βεβαίωση εντοπιότητας (Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στα δημοτολόγια του Δήμου τα δύο τελευταία χρόνια).
  2. Δικαιολογητικά Συνυπηρέτησης
  • Σε περίπτωση συζύγου εκπαιδευτικού: Βεβαίωση υπηρεσίας συζύγου ότι υπηρετεί οργανικά όχι με απόσπαση, στη συγκεκριμένη πόλη ή Δημ. Διαμέρισμα. Οι σύζυγοι αναπληρωτών δε θεμελιώνουν δικαίωμα συνυπηρέτησης.
  • Σε περίπτωση συζύγου εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ  κ.λ.π.) από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στην πόλη που ζητάει μετάθεση, τα δύο (2) τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
  1. Δικαιολογητικά για οικογενειακούς λόγους (Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του Δήμου).
Μετά τη λήξη της προθεσμίας δε γίνονται δεκτά άλλα δικαιολογητικά.
      Παραθέτουμε παρακάτω τις κενές θέσεις, Δασκάλων, Νηπ/γών και ειδικοτήτων κατά Γραφείο Εκπ/σης, όπως προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις σε άλλη περιοχή, παραιτήσεις εκπαιδευτικών καθώς και από τις  προαγωγές και ιδρύσεις σχολείων.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΥΣΠΕ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ70
Δ/ΝΣΗ
Α/Α
ΟΡΓΑΝ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
6/Θ
ΔΡΕΠΑΝΟΥ
1
Β’
2
5/Θ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ
1
Γ’
3
6/Θ
ΑΚΡΙΝΗΣ
1
Δ’


ΣΥΝΟΛΟ
3


1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΟΡΓΑΝ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
3/Θ
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
1
Δ’
2
8/Θ
7ο ΚΟΖΑΝΗΣ
1
Α’
3
10/Θ
5ο ΚΟΖΑΝΗΣ
1
Α’
4
12/Θ
2ο ΚΟΖΑΝΗΣ
1
Α’
5
12/Θ
6ο ΚΟΖΑΝΗΣ
1
Α’
6
12/Θ
9ο ΚΟΖΑΝΗΣ
2
Α’
7
12/Θ
10ο ΚΟΖΑΝΗΣ
2
Α’
8
7/Θ
8ο ΚΟΖΑΝΗΣ
1
Α’
9
12/Θ
17ο ΚΟΖΑΝΗΣ
2
Α’
10

ΣΥΝΟΛΟ
12


2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΟΡΓΑΝ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
6
1ο ΒΕΡΜΙΟΥ(ΚΟΜΝΗΝΩΝ)
1
Ε’
2
12/Θ
1Ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
1
Β’
3
12/Θ
2Ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
1
Β’
4
12/Θ
4Ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
1
Β’
5
7/Θ
12Ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
1
Β’
6
8/Θ
5Ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
1
Β’


ΣΥΝΟΛΟ
6


3ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΟΡΓΑΝ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
7/Θ
ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ
1
ΣΤ’
2
6/Θ
ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
4
Ε


ΣΥΝΟΛΟ
5


4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΟΡΓΑΝ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
5/Θ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1
Γ’
2
5/Θ
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ
1
ΣΤ’
3
5/Θ
ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΜΑΤΟΣ
1
Δ’
4
6/Θ
ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
1
ΣΤ’
5
6/Θ
2Ο ΣΕΡΒΙΩΝ
1
Δ’
6
6/Θ
4Ο ΣΕΡΒΙΩΝ
1
Δ’
7
8/Θ
ΑΙΑΝΗΣ
2
Δ’


ΣΥΝΟΛΟ
8

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  34

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ60
Δ/ΝΣΗ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
 2/Θ 4ο ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
1
Α’

ΣΥΝΟΛΟ
1


1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
2/Θ 10Ο ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
1
Α’
2
2/Θ 16ο ΚΟΖΑΝΗΣ
1
Α’
3
2/Θ 19ο ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
2
Α’
4
2/Θ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
1
Γ’
5
1/Θ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ
1
Β’
6
1/Θ ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ
1
Δ’

ΣΥΝΟΛΟ
7


2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
1/Θ ΦΟΥΦΑ
1
Ε’
2
1/Θ ΠΥΡΓΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
1
ΣΤ’
3
2/Θ 7Ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
1
Β’
4
2/Θ 9Ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
1
Β’
5
2/Θ 12Ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
1
Β’
6
2/Θ 15Ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
1
Β’
7
2/Θ 18Ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
2
Β’

ΣΥΝΟΛΟ
8


3ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
1/Θ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
1
Ε’

ΣΥΝΟΛΟ
1


4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
1/Θ 2ο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
1
Δ’
2
1/Θ ΕΛΑΤΗΣ
1
Ζ’
3
1/Θ ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
1
Ε’
4
1/Θ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ
1
ΣΤ’
5
2/Θ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
1
Δ’
6
2/Θ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
1
ΣΤ’
7
2/Θ ΑΙΑΝΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
1
Δ’
8
2/Θ 1ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
1
Δ’

ΣΥΝΟΛΟ
8


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 25
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ06
Δ/ΝΣΗ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
 6/Θ ΑΚΡΙΝΗΣ
1
Δ’

ΣΥΝΟΛΟ
1


1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
6/θ Δημ. Σχ. 1Ο ΚΡΟΚΟΥ
1
Β’

ΣΥΝΟΛΟ
13ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
7/θ Δημ. Σχ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ
1
ΣΤ’

ΣΥΝΟΛΟ
1


4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
6/Θ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
1
ΣΤ

ΣΥΝΟΛΟ
1


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 4
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11
Δ/ΝΣΗ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
6/Θ ΑΚΡΙΝΗΣ
1
Δ’

ΣΥΝΟΛΟ
1


1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
6/θ Δημ. Σχ. 2Ο ΚΡΟΚΟΥ
1
Β’
2
6/Θ Δ.ΣΧ.ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
1
Β’

ΣΥΝΟΛΟ
2


2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
7/θ Δημ. Σχ. 1ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
1
Γ’

ΣΥΝΟΛΟ
1


3ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
12/Θ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
1
ΣΤ’
2
6/Θ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
1
ΣΤ’

ΣΥΝΟΛΟ
2


4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ(ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ)
1
Γ΄

ΣΥΝΟΛΟ
1


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 7
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΕ16
Δ/ΝΣΗ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
        ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1
12/θ Δημ. Σχ. «Χ.ΜΕΓΔΑΝΗΣ»
1
Α’

ΣΥΝΟΛΟ
1


1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1
10/θ Δημ. Σχ. 5Ο ΚΟΖΑΝΗΣ
1
Α’
2
12/θ Δημ. Σχ. 6Ο ΚΟΖΑΝΗΣ
1
Α’
3
12/θ Δημ. Σχ. 9Ο ΚΟΖΑΝΗΣ
1
Α’
4
12/θ Δημ. Σχ. 13Ο ΚΟΖΑΝΗΣ
1
Α’

ΣΥΝΟΛΟ
4


2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1
12/θ Δημ. Σχ. 2Ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
1
Β’
2
12/θ Δημ. Σχ. 4Ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
1
Β’
3
12/θ Δημ. Σχ. 6Ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
1
Β’
4
12/θ Δημ. Σχ. 8Ο ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
1
Β’

ΣΥΝΟΛΟ
4

4ο  ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1
8/θ Δημ. Σχ. ΑΙΑΝΗΣ
1
Δ’

ΣΥΝΟΛΟ
1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:   10

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ71 ΣΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1
Τμήμα Ένταξης  6/θ Δ.Σχ. Κοίλων
1
Β’
2
Τμήμα Ένταξης  6/θ Δ.Σχ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ
1
Β’

ΣΥΝΟΛΟ
2


1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1
Τμήμα Ένταξης  12/θ  Δ. ΣΧ. 2ου Κοζάνης
1
Α’
2
5/θ Ειδικό  Σχολείο Κοζάνης
2
Α’
3
Τμήμα Ένταξης  8/θ Δ.Σχ. 7ου Κοζάνης
1
Α’
4
Τμήμα Ένταξης  10/θ Δ.Σχ. 15ου Κοζάνης
1
Α’
5
Τμήμα Ένταξης  12/θ Δ.Σχ. 17ου Κοζάνης
1
Α’
6
Τμήμα Ένταξης  6/θ Δ.Σχ. Άνω Κώμης
1
Γ’
7
Τμήμα Ένταξης   6/θ Δημ. Σχ, Λευκοπηγής
1
Β’
8
Τμήμα Ένταξης  6/θ Δ.Σχ. 2ου Κρόκου
1
Β’
9
Τμήμα Ένταξης  10/θ Δ.Σχ. 5ου Κοζάνης
1
Α’
10
Τμήμα Ένταξης  7/θ Δ.Σχ. 8ου Κοζάνης
1
Α’
11
Τμήμα Ένταξης  12/θ Δ.Σχ. 9ου Κοζάνης
1
Α’

ΣΥΝΟΛΟ
12


2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1
Τμήμα Ένταξης  12/θ Δημ. Σχ. 11ου Πτολεμαϊδας
1
Β’
2
3/θ Ειδικό  Σχολείο Πτολεμαϊδας
1
Β’
3
Τμήμα Ένταξης  6/θ Δ.Σχ. 2ου Μουρικίου
1
Ε’
4
Τμήμα Ένταξης  6/θ Δ.Σχ.1ο Βερμίου( Κομνηνών)
1
Ε’
5
Τμήμα Ένταξης  7/θ Δημ. Σχ. 12ου Πτολεμαϊδας
1
Β’

ΣΥΝΟΛΟ
5


3ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1
Τμήμα Ένταξης  12/θ Δ.Σχ.. Νεάπολης
1
ΣΤ’
2
Τμήμα Ένταξης  7/θ Δ.Σχ. Τσοτυλίου
1
ΣΤ’
3
Τμήμα Ένταξης  6/θ Δ.Σχ. 3ου Σιάτιστας
1
Δ’
4
Τμήμα Ένταξης  7/θ Δ.Σχ. Γαλατινής
1
ΣΤ’

ΣΥΝΟΛΟ
4


4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1
Τμήμα Ένταξης  8/θ Δ.Σχ. Αιανής
1
Δ’
2
Τμήμα Ένταξης  12/θ Δ.Σχ. Βελβεντού
1
Δ’
3
Τμήμα Ένταξης  6/θ Δ.Σχ. 1ου Σερβίων
1
Δ’
4
2/Θ Ειδικό Δ. Σχ. Σερβίων
2
Δ’

ΣΥΝΟΛΟ
5


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  28

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ60 ΣΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
Τμήμα Ένταξης    2/θ   Ν/γείου Ποντοκώμης
1
Γ’
2
Τμήμα Ένταξης    2/θ 11ου Ν/γείου Κοζάνης
1
Α’
3
Τμήμα Ένταξης    2/θ 13ου Ν/γείου Κοζάνης
1
Α’

ΣΥΝΟΛΟ
3


1ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
Τμήμα Ένταξης   2/θ   14ου  Ν/γείου Κοζάνης
1
Α’
2
Τμήμα Ένταξης    2/θ   15ου Ν/γείου Κοζάνης
1
Α’
3
Τμήμα Ένταξης    2/θ   2ου Ν/γείου Κοζάνης
1
Α’
4
Τμήμα Ένταξης    2/θ   19ου Ν/γείου Κοζάνης
1
Α’

ΣΥΝΟΛΟ
4


2ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
2/θ Ειδικό  Σχολείο Πτολεμαϊδας
1
Β’
2
Τμήμα Ένταξης   2/θ  7ου Ν/γείου Πτολ/δας
1
Β’
3
Τμήμα Ένταξης   1/θ  16ου Ν/γείου Πτολ/δας
1
Β’

ΣΥΝΟΛΟ
3


4ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1
Τμήμα Ένταξης     2/θ  Ν/γείου Αιανής
1
Δ’

ΣΥΝΟΛΟ
1


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:11

Ο Αναπληρωτής  Πρόεδρος ΠΥΣΠΕ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
α. Όσοι επιθυμούν να μετατεθούν εντός των περιοχών του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης και όσοι βρίσκονται στην διάθεση των Γραφείων θα πρέπει να στείλουν την δήλωση τοποθέτησής τους στα αντίστοιχα Γραφεία Π.Ε. Κοζάνης που ανήκουν.
β. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης θα στείλουν τη δήλωση τοποθέτησής τους στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης στο   fax: 2461047232.
   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εισέρχεστε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Κοζάνης : http://dipe.koz.sch.grΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
(ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ)
ΠΡΟΣΤΟ ΠΥΣΠΕ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………


ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………
Σας παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες των εκπαιδευτικών που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση στην περιοχή μετάθεσης του Ν. Κοζάνης.

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………………………………

ΚΛΑΔΟΣ: ……………………………………………………

ΟΡΓΑΝΙΚΗ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΤΕΙ: …………………………………………………
Κοζάνη, ……/05/2010.

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………


ΠΟΛΗ: …………………………………………………
Ο/Η Αιτών/ούσα

ΤΗΛ.: ………………………
ΚΙΝΗΤΟ: …………………
………………………………………………

(Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ/ΝΤΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ


(Οι γκρίζες περιοχές συμπληρώνονται από την υπηρεσία.)ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


(Δηλώστε μέχρι και 20 σχολικές μονάδες, κατά σειρά προτίμησης)
 μονάδες
1. ………………………………………………………………….…………………………

Α. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

2. ………………………………………………………………….…………………………

(Υπολογίζεται και εκπαιδευτική προϋπηρεσία)

3. ………………………………………………………………….…………………………

ΕΤΗ:……  ΜΗΝΕΣ:……   .ΗΜΕΡΕΣ:……  

4. ………………………………………………………………….…………………………5. ………………………………………………………………….…………………………

Β. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ:  ΝΑΙ o ΟΧΙ o

6. ………………………………………………………………….………………………

Τόπος εργασίας συζύγου:………………………….

7. ………………………………………………………………….………………………8. ………………………………………………………………….………………………

Γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

9. ………………………………………………………………….………………………

(σημειώστε με χ)

10. ………………………………………………………………….………………………

1. o Άγαμος

11. ………………………………………………………………….………………………

2. o Έγγαμος

12. ………………………………………………………………….………………………

3. o Σε χηρεία

13. ………………………………………………………………….………………………

4. o Διαζευγμένος

14. ………………………………………………………………….………………………

5. o Ανήλικα ή Σπουδάζοντα παιδιά

15. ………………………………………………………………….………………………

   (αριθμός παιδιών: ……….)

16. ………………………………………………………………….………………………

Δ. Εντοπιότητα

18. ………………………………………………………………….………………………

Δήμος εντοπιότητας :………………………

19. ………………………………………………………………….………………………

Μονάδες Δυσμενών Συνθηκών:

20. ………………………………………………………………….………………………

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο/Η Δηλών/ούσα

Σχολ. μονάδες του Δήμου:………………………..Υπόλοιπες Σχολ. Μονάδες:Βρίσκομαι σε άδεια: ΝΑΙ o ΟΧΙ o
Από…………….   Έως ………………
Είδος άδειας ……………………………
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου