Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

    Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α΄, που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., διαθέτουν τα προβλεπόμενα - σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του Ν. 3839/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 47 του Ν. 3848/2010 - προσόντα και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας μέσω των αρμοδίων Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης και ΚΕΔΔΥ από 26/07/2010 μέχρι και 10/08/2010.

αίτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου