Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Δ/ντή του Δ.Σ. Βελβεντού

Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.10,11 και 12 του Ν. 3848/2010 προκηρύσσει την πλήρωση κενής θέσης Δ/ντή του Δ.Σ. Βελβεντού. Οι αιτήσεις με τα βιογραφικά και τα αντίγραφα τίτλων των επικαλούμενων προσόντων να υποβληθούν μέχρι 05-10-2010 στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης.
Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ
Γκαμπούρας Ιωάννης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄.
       ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ .
      ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΑ ΓΙΝΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ.