Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών στο ΑΠΥΣΠΕ Δυτ. Μακεδονίας 2004-2010

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΥΣΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ2004%2006%2008%2010
ΠΑΣΚ-ΠΕ69130,09%97240,40%114546,86%1187     50,92 %
ΔΑΚΕ/ΠΕ136059,23%118349,16%105443,14%866       37,95 %
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ1285,57%1345,00%2449,98%278      11,93 %
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π Ε1175,09%1174,00%__ _
ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ
ΠΑΣΚΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (729)ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (801)ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (912)
ΔΑΚΕΒΕΛΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣΒΕΛΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ (594)ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (688)ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   (642)