Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 3-11-2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
                  ΕΛΑΒΑΝ
ΠΑΣΚ 680
ΔΑΚΕ 295
EΣΑΚ -  ΔΕΕ 113