Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Συνεδρίαση της επιτροπής για την αναμόρφωση του Π.Δ. για τις μεταθέσεις

Tην Πέμπτη 16/12/2010  στο Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα πραγματοποιηθεί  η συνεδρίαση της επιτροπής για την αναμόρφωση του Π.Δ. για τις μεταθέσεις , την αντικειμενική μοριοδότηση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών και την αναμοριοδότηση των μονάδων μετάθεσης ανά σχολική μονάδα, με βάση το κριτήριο διαβίωσης .
 Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν οι δύο  νεοεκλεγμένοι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ Μπράτης Δημήτρης και Παληγιάννης Βασίλης. 
Παρακάτω παραθέτω τα Π.Δ 50/96 και 100/97  που αφορούν τις μεταθέσεις.
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ.  50/96  (Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 
 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  100/97 -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 (Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
  Η πρόταση της ΔΟΕ
ΔΟΕ : Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων - Μοριοδότηση αποσπάσεων - Αναμόρφωση Π. Δ. για μεταθέσεις  (29-11-2010)