Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

ΔΗΜΟΣΙΟ: «Μη βγαίνετε στη σύνταξη, λεφτά τέλος»

H  κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων και οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία των υπηρεσιών εκτιμάται ότι υποκρύπτονται πίσω από την εσπευσμένη απόφαση της κυβέρνησης να καλέσει τους δημοσίους υπαλλήλους να παραμείνουν στη θέση τους ακόμη και αν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. «Ο Θεός να μας βοηθήσει...» λέει προς «Το Βήμα» ο γενικός διευθυντής του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων κ. Ν. Καλάκος, ο οποίος έκανε γνωστό ότι εκκρεμούν 36.500 αιτήσεις συνταξιοδότησης, το κόστος των οποίων υπερβαίνει το 1,5 δισ. ευρώ όταν το Ταμείο έχει μηδέν αποθεματικό. Το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο την οποία υπογράφει η γενική γραμματέας κυρία Ευσταθία Μπεργελέ ενημερώνει όλες τις υπηρεσίες ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3899/2010 παρατείνεται ο χρόνος της πρώτης εφαρμογής σχετικής διάταξης (19 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010) για την παραμονή στην υπηρεσία υπαλλήλων, πέραν του ορίου αυτοδίκαιης αποχώρησης, δηλαδή πέραν της συμπλήρωσης 35ετούς δημόσιας υπηρεσίας και του 60ού έτους της ηλικίας. Δυνατότητα άσκησης αυτού του δικαιώματος δίνεται στους υπαλλήλους που έχουν αυτοδικαίως απολυθεί από την 1η Ιουνίου 2010, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδοτήσεως.