Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιλεγέντων για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές - ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ - Οδηγίες εγγραφής
ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ