Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

«Ανάκληση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ             Κοζάνη, 29-12-2010
                  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΜΑ: «Ανάκληση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
Σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Π.Υ.Σ.Π.Ε.) που αφορά το υπ’ αριθμ. Φ.30/6151/23-12-2010 έγγραφό μας, την ανακοινοποίηση στις 27-12-2010 και την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά το υπ’ αριθμ. 6205/28-12-2010 έγγραφό μας σας ενημερώνουμε ότι ανακαλείται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό
Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(Π.Υ.Σ.Π.Ε.).
                                                                                                                     Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
                                                                                                                                    Έλενα Ζυγούρη