Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

Σχέδιο νόμου λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών σχολείων-υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών


Κατατέθηκε στις 7/4 στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας  με το οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές σε  επιστημονικούς φορείς, αλλάζει ριζικά το  θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών σχολείων, αλλά περιέχει και διατάξεις που αναφέρονται στις  υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών.
Αναφέρεται, Περί κατάργησης Φορέων…Περί συγχωνεύσεων – καταργήσεων…Περί μετατροπής οργανικών θέσεων στην ΕΑΕ…Περί μετατροπής οργανικών θέσεων στην ΕΑΕ…Περί επιδόματος Ειδικής Αγωγής…Περί επιλογής Σχολικών Συμβούλων στην Ε.Α.Ε…Περί μεταθέσεων…Περί αναπληρωτών ΕΣΠΑ
Το σχέδιο νόμου και η αιτιολογική έκθεση έχουν αναρτηθεί στο σύνδεσμο  Γ. Δημητρακόπουλος, Αναπληρωματικός Αιρετός ΚΥΣΠΕ