Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
Από 9-5-2011 έως 25-5-2011 οι αιτήσεις. Ολόκληρη η εγκύκλιος 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
Σας κοινοποιώ την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα : «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων , συμπεριλαμβανομένου αυτών της Ειδικής Αγωγής, των Σ.Ε.Κ. και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. θα υποβάλλονται από 9-5-2011 έως 25-5-2011 ύστερα από πρόσκληση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία αναρτάται στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.
Επίσης συνημμένα σας επισυνάπτω τη σχετική αίτηση και υπόδειγμα «Υπηρεσιακών μεταβολών» 
                                                                                                              Δημήτρης Μπράτης