Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

     ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011,  Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
    ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2011, ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 29 ΜΑΙΟΥ 2011,  Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ