Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ με μοριοδότηση

Με μοριοδότηση θα γίνει φέτος για πρώτη φορά η διαδικασία αποσπάσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από νέα εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή φέτος το υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε πολύ μικρό αριθμό μεταθέσεων, όσον αφορά στις αποσπάσεις, θα ακολουθήσει διαφορετική πολιτική, προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις με την προϋπόθεση βέβαια να υπάρχουν λειτουργικά κενά. Οι αποσπάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα κενά που θα δημιουργηθούν, δεδομένου ότι οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών δηλώνονται μέχρι και 10 Αυγούστου. Βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί ότι για άλλη μία φορά δάσκαλοι και καθηγητές που θα ζητήσουν απόσπαση, θα πρέπει να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή, προκειμένου να κάνουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό.
Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2011-2012, πρέπει να την καταθέσουν στο διάστημα από 16 έως 30 του μήνα. Η αίτηση θα υποβληθεί μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων και αφού συμπληρώνεται, θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον εκπαιδευτικό στο πλησιέστερο Γραφείο ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με τη βαθμίδα, στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, όπου θα κατατεθούν και τα δικαιολογητικά, ώστε στη συνέχεια να καταχωριστεί στο σύστημα. Το έντυπο της αίτησης απόσπασης υπάρχει στην ιστοσελίδα του υπουργείου (www.minedu.gov.gr).
Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
  • Η συνολική υπηρεσία. Μία (1) μονάδα ανά έτος.
  • Η συνυπηρέτηση. Δέκα (10) μονάδες.
  • Η εντοπιότητα. Τέσσερις (4) μονάδες.
  • Οι οικογενειακοί λόγοι, ως εξής:
  • Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. 
  • Ιδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).
  • Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, αν έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
  • Οι εκπαιδευτικοί με μονογονεϊκή οικογένεια, λόγω απόκτησης παιδιών χωρίς να έχει προηγηθεί γάμος, λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει.Οι εκπαιδευτικοί που είναι έγγαμοι, σε διάσταση, σε διάζευξη ή χηρεία ή με μονογονεϊκή οικογένεια λαμβάνουν πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.