Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΤΟ Ν. 3865/2010

 Του Γιάννη Μπαλάγκα ειδικού συνεργάτη της ΔΟΕ
Διαβάστε εδώ