Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
    Σε συνέχεια του προηγούμενου ενημερωτικού μου δελτίου, σας κοινοποιώ τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα “Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α΄)”  Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολικού έτους 2011-2012 από 7-7-2011 έως 15-7-2011.                Δημήτρης Μπράτης
     ΕΔΩ ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ