Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό: έναρξη σχολικού έτους 2010/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
        Αύξηση του σχολικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μείωση του σχολικού πληθυσμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Από τους πίνακες που ακολουθούν προκύπτουν τα εξής:
      α)  ο σχολικός πληθυσμός κατά το σχολικό έτος 2010/11,  σε σχέση με το 2009/10,  παρουσιάζει αύξηση 1,2%  στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μείωση 0,5% στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας,
     β)  οι σχολικές μονάδες μειώθηκαν κατά 1,0%  στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 0,3 στη Δευτεροβάθμια,
    γ)  το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 2,0%  στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ενώ μειώθηκε κατά 1,9% στη Δευτεροβάθμια,
    δ)  η αναλογία μαθητών προς διδακτικό προσωπικό ήταν 12,2  προς 1 στα Νηπιαγωγεία, 9,7 προς 1  στα Δημοτικά Σχολεία, 8,1 προς 1 στα Γυμνάσια και 9,3 προς 1 στα Γενικά Λύκεια και
    ε) όσον αφορά στη συγκέντρωση του σχολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την έρευνα,  η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 29,2%  στα Νηπιαγωγεία,  το 33,8%  στα Δημοτικά,  το 33,3%  στα Γυμνάσια και το 35,4%  στα Γενικά Λύκεια.
ΕΔΩ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ