Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Την επόμενη εβδομάδα οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Αιρετός ΚΥΣΠΕ 

    Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
   Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, μετά την ανακοίνωση των μόνιμων διορισμών , αναμένεται να εξετασθούν από το ΚΥΣΠΕ οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Ήδη έχουν αποσταλεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις στο Υπουργείο Παιδείας – μετά και τις παραιτήσεις- τα λειτουργικά και τα οργανικά κενά που υπάρχουν σε κάθε περιοχή.