Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 10 - 8 - 2011
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ70
ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΠΕ60
ΝΗΠ/ΓΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ16
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ 17 6 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 1,462 396 43 9 3
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1,913