Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΕ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ                         10
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ                      2
ΜΟΥΣΙΚΟΙ                         15
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ              39