Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τις αποσπάσεις. Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ 20,21 Σεπτέμβρη για την εξέταση της Β’ φάσης των αποσπάσεων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
 Με αφορμή ερωτήματά σας σχετικά με τη Β’ φάση των αποσπάσεων σας ενημερώνω για τα εξής:
·                Σήμερα απεστάλη εγκύκλιος από το Υπ. Παιδείας στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, προκειμένου να καταχωρηθούν στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, από 15-9-2011 έως 16/9/2011 όλες οι σχετικές με τις αποσπάσεις αιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ που αφορούν:
α) Νέες (εκπρόθεσμες) αιτήσεις απόσπασης
β) Επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης
γ) Ανακλήσεις αιτήσεων απόσπασης
δ) Τροποποιήσεις ΠΥΣΠΕ απόσπασης
 Ως νέες αιτήσεις θεωρούνται όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά τις 30/6/2011
·                            Οι επανεξετάσεις αφορούν τις αιτήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν στην α’ φάση. Οι συνάδελφοι έχουν δικαίωμα να αλλάξουν τις αρχικές τους προτιμήσεις.
·                            Οι τροποποιήσεις αφορούν τις αιτήσεις συναδέλφων που θέλουν να αλλάξουν το ΠΥΣΠΕ στο οποίο αποσπάσθηκαν.
·                            Οι ανακλήσεις αφορούν αιτήσεις συναδέλφων που για διάφορους λόγους επιθυμούν να ανακληθεί η απόσπασή τους.
 Επισημαίνω ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση έχουν και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης ή είναι μέλη ΟΤΑ.
        Το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει για την εξέταση των αιτήσεων της β’ φάσης στις 20 - 21 Σεπτέμβρη του 2011.
                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ