Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

«Προσλήψεις (822) Δασκάλων ΕΑΕ και (187) Νηπιαγωγών ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών Αναπληρωτών ΕΑΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2011-2012»

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ
ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΑΝ ΜΕΤΡΗΣΑ ΣΩΣΤΑ ΗΡΘΑΝ 19 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ 5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 
Οι προσληφθέντες προσωρινοί αναπληρωτές καλούνται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Π.Ε. πρόσληψής τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία μεταξύ  19 -9-2011 και    21 -9-2011.