Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

17O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
4ο    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ