Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ - Πρόγραμμα εξειδεικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη 236 αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ, 144 αναπληρωτών δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης και 40 αναπληρωτών νηπιαγωγών ΕΑΕ, στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», για το διδακτικό έτος 2011-2012.


ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ
1 Braille ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ71
2 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ71
3 Braille ΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ71
4 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΕ71
5 Ειδική Αγωγή ΜΑΛΙΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ71
6 Ειδική Αγωγή ΝΑΛΤΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ60.50
7 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60.50
8 Braille ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71
9 Ειδική Αγωγή ΠΟΡΤΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ71
10 Ειδική Αγωγή ΤΑΚΙΔΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ71
11 Ειδική Αγωγή ΤΣΟΓΓΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71
12 Ειδική Αγωγή ΤΣΟΤΣΟΥ ΒΑΪΑ ΠΕ71
13 Braille ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ71
    14      Ειδική Αγωγή           ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΥ                ΕΥΠΡΑΞΙΑ                             ΠΕ71