Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ ΚΥΣΠΕ

Μπράτης Δημήτρης                                 Αθήνα 23/1/ 2012
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ        
d.mpratis@gmail.com                              
http://www.mpratis.gr                             
τηλ. 6974750402 – 2103312790
2103442884                
fax: 2103246893            
Σχετικά με τη σημερινή συνεδρίαση (23/1/2012) του ΚΥΣΠΕ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ εγκρίθηκαν και οι 34 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. (28 ΠΕ70, 5 ΠΕ60 και 1 ΠΕ06) που υποβλήθηκαν και έγινε δεκτή μια αίτηση ανάκλησης παραίτησης.
Συνολικά από το Σεπτέμβρη του 2011 έχουν εγκριθεί από το ΚΥΣΠΕ 170 αιτήσεις παραίτησης (144 Δάσκαλοι, 23 Νηπιαγωγοί, 2 Αγγλικών, 1 Φ. Αγωγής).
Έγινε, επίσης, αποδέσμευση 18 συναδέλφων οι οποίοι ζητούσαν μετάταξη σε διοικητική θέση και απορρίφθηκαν 7 αιτήσεις που δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις του Νόμου.