Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Εγκύκλιος μεταθέσεων για τους διορισθέντες το σχολικό έτος 2010 - 11

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2011-2012,

κ α λ ε ί

τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-11 να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μεταθέσεις ως ακολούθως:

α) Από περιοχή σε περιοχή
β) Μουσικά Σχολεία (Μόνο για εκπαιδευτικούς Δ.Ε.)
γ) Καλλιτεχνικά Σχολεία (Μόνο για εκπαιδευτικούς Δ.Ε.)
δ) Σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
                                                      Δημήτρης Μπράτης