Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Κατανομή ποσού 20.000.000 ,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012, σε όλους τους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

  Α΄ΔΟΣΗ 2012
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ      190.358,47
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ      126.401,47
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ          54.533,99
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ              71.636,28
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ : ΒΟΖΧΝ-2Γ7