Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων με τις Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ).

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων με τις Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών ο Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης  απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου δήλωσε:
«Η αξιολόγηση αφορά σε όλα τα επίπεδα (εκπαιδευτικό σύστημα, σχολική μονάδα, εκπαιδευτικούς) και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έχει καθαρώς διαπιστωτικό-βελτιωτικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα ενώ δεν συνδέεται με απολύσεις εκπαιδευτικών.»