Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Απάντηση ΔΟΕ στην πρόσκληση Τσίπρα


Κύριε Πρόεδρε,
Σε απάντηση της πρόσκλησής σας για συνάντηση με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στα πλαίσια της διερευνητικής εντολής σχηματισμού κυβέρνησης, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
1.  Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχει κανένα συνταγματικό ρόλο, στο πλαίσιο της διαδικασίας των διερευνητικών εντολών σχηματισμού κυβέρνησης.
2. Οι θέσεις των εκπαιδευτικών έχουν κατατεθεί σε εσάς προσωπικά, όπως και στους αρχηγούς όλων των κομμάτων κατά τις πρόσφατες συναντήσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τα πολιτικά κόμματα.
3. Η Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, όπως έκανε και στο παρελθόν, με το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης θα ζητήσει συνάντηση μαζί της, καθώς και με τα πολιτικά κόμματα, με μοναδικό στόχο την επίλυση των προβλημάτων της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.