Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Μεταθέσεις, αμοιβαίες μεταθέσεις, μετατάξεις


ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
Μεταθέσεις, αμοιβαίες μεταθέσεις, μετατάξεις
Σας ενημερώνω ότι το ΚΥΣΠΕ μετά την άρση της απαγόρευσης για τις υπηρεσιακές μεταβολές θα συνεδριάσει την Παρασκευή 8/6/2012 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: ενστάσεις μεταθέσεων, αμοιβαίες μεταθέσεις, μετατάξεις εκπαιδευτικών, χορηγήσεις αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου κ.α.