Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

O πίνακας των εκπαιδευτικών που αποσπώνται είναι αναρτημένος εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.