Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Κατανομή ποσού 20.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

             Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
55815    ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                71.636,28
55813    ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                       126.401,47
55810    ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                       190.358,47
55814    ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ   54.533,99