Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Τυπώστε τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας! Δε θα λάβετε ειδοποίηση.

    Δίνοντας το ΑΦΜ σας και τον αριθμό κυκλοφορίας, μπορείτε να τυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας για το 2013. 
https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012/telhkykl/index.jsp 
   Στη συνέχεια αφού τυπώσετε το χαρτί, πάτε στην Τράπεζα και πληρώνετε. 
   Την απόδειξη της Τράπεζας μαζί με το χαρτί που τυπώσατε τα κρατάτε στο αυτοκίνητό σας και τα επιδεικνύετε σε τυχόν έλεγχο.