Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2013-2014

    Μέχρι 31/1/2013 οι αιτήσεις για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
      Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
    Ψηφίστηκε χθες (16/1/2013) στη Βουλή, στο Νόμο: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», η ρύθμιση για την κατάργηση της υποχρεωτικής διετίας των εκπαιδευτικών στην οργανική θέση, προκειμένου να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση (άρθρο 39, παρ. 2β).
    Στο ίδιο άρθρο (39, παρ.2δ) προβλέπεται: «Αποκλειστικά για τις μεταθέσεις του 2013 οι σχετικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται το αργότερο έως και 31.1.2013».
     Η σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να εκδοθεί σήμερα ή αύριο.
                      Δημήτρης Μπράτης