Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Παράταση της ισχύος των ασφαλιστικών βιβλιαρίων έως 28/06/2013.

Ο ΟΠΑΔ με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι, παρατείνεται έως 28/06/2013 η ισχύς των ασφαλιστικών βιβλιαρίων τόσο για τους ασφαλισμένους στον Τομέα Υγείας Ασφαλισμένων Δημοσίου όσο και για τους ασφαλισμένους στον Τομέα Υγείας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη διαδικασία απογραφής – θεώρησης των βιβλιαρίων.
Επίσης με έγγαφό του δίνει τις παρακάτω οδηγίες:

 1) Τα βιβλιάρια των τέκνων, μέχρι ηλικίας 18 ετών, των εν ενεργεία υπαλλήλων θα θεωρούνται στις Υπηρεσίες των υπαλλήλων.
Για τα τέκνα άνω των 18 ετών και για τα λοιπά έμμεσα μέλη ( σύζυγοι, γονείς, κλπ) η θεώρηση θα γίνεται από τον....