Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Δ.Ο.Ε.:Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Αξιολόγηση.

Κύριε Υπουργέ,
    Σε απάντηση της πρόσκλησης σας προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για συνάντηση - συζήτηση και κατάθεση των προτάσεων της Ομοσπονδίας μας επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:
   Στις συναντήσεις που είχαμε μαζί σας, στις 18 Ιουλίου, στις 10 Σεπτεμβρίου και στις 20 Νοεμβρίου 2013, επανειλημμένα σας γνωστοποιήσαμε τις θέσεις μας για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
    Σας είχαμε τονίσει πως δεν μπορεί να υπάρξει για το θέμα αυτό οποιαδήποτε συμμετοχή μας σε διάλογο όσο η αξιολόγηση συνδέεται με τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και τις απολύσεις των εκπαιδευτικών που.....