Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Οριστική Ημερήσια Διάταξη 82ης Γ.Σ. του κλάδου


Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
            Σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της Δ.Ο.Ε., σας αποστέλλουμε την Οριστική Ημερήσια Διάταξη της 82ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου για συζήτηση και έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων σας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ