Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

«Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»

Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος 2013-2014 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ  (9230067)   ΑΠΟ  6/Θ  ΣΕ  5/Θ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΙΧΙΟΥ  (9230072)             ΑΠΟ  6/Θ  ΣΕ  5/Θ
ΚΟΖΑΝΗΣ   1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ (9270103)    ΑΠΟ  7/Θ  ΣΕ  6/Θ
ΚΟΖΑΝΗΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ  (9270022)         ΑΠΟ  7/Θ  ΣΕ  6/Θ
ΚΟΖΑΝΗΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  (9270071)         ΑΠΟ  7/Θ  ΣΕ  6/Θ
ΚΟΖΑΝΗΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ   (9270172)                ΑΠΟ  7/Θ  ΣΕ  6/Θ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ  4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ   (9521350)     ΑΠΟ  12/Θ ΣΕ  6/Θ
ΚΟΖΑΝΗΣ   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΙΝΗΣ (9270173)                            ΑΠΟ    2/Θ  ΣΕ  1/Θ  
ΟΛΗ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ