Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Αποσπάσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ Κοζάνης

  Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης κι επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το σχολικό έτος 2013-2014 για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης, σύμφωνα με τo συνημμένο υπόδειγμα, στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης, από 22 Ιουλίου 2013 μέχρι και 26 Ιουλίου 2013.
 Η διαδικασία θα επαναληφθεί το χρονικό διάστημα από 19 Αυγούστου έως και 23 Αυγούστου 2013.
Επισυνάπτονται:
01_Το έγγραφο του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης
02_Η αίτηση