Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Τα ονόματα των 99 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίζονται σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014

 Τα ονόματα των 99 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων, οι οποίοι διορίζονται σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2013-2014