Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Αποτελέσματα Εκλογών αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Τα αποτελέσματα των Εκλογών αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας Εκπ/σης 
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (APYSPE.xls)APYSPE.xls[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ]21 kB07-11-2014 09:36
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (KYSPE.xls)KYSPE.xls[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ]43 kB07-11-2014 09:36
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PYSPE.xls)PYSPE.xls[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ]21 kB07-11-2014 09:36